تتر به بحث‌های غیرفعال‌سازی حساب پاسخ می‌دهد، بررسی‌های انطباق را افزایش می‌دهد
sahar_jafari
06/19/2023